ข่าวเด่น

อ่างเก็บน้ำพระปรง
สระแก้ว สระขวัญ
วัดนครธรรม
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
ละลุ
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
ตลาดโรงเกลือ
อโณชาไหมไทย
ขนมถ้วยฟูสมุนไพร
ผ้ามัดหมี่
เมล่อน ปลอดสารพิษ
พระมองตาม
ผ้าขาวม้า
ศิลปะเดคูพาจ
แคบหมู

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สระแก้ว บูรณาการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน
ที่ห้องประชุมรักษ์วินัย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตำรวจ สถานศึกษา ท้องถิ่น โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วในฐานะเลขานุการ จัดขึ้น เพื่อร่วมกันจัดทำแผน กิจกรรม มาตรการเชิงบูรณาการ จัดการความเสี่ยงและขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้สามารถลดผลกระทบลดความสูญเสียในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดสระแก้วจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ที่อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรฉัตรติยาราชนารี เนื่องด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government