ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
(18 พ.ย.) ที่วัดบ้านตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และส่วนราชการลงพื้นที่ดังกล่าว
image
(18 พ.ย.) ที่ แปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สุขประเสริฐ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
image
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม วัน จป. 11 พฤศจิกายน ครบรอบ 36 ปี “จป.สระแก้ว บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม”
image
ที่ ห้องประชุมบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้แทนมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019
image
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564
image
ที่ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี2564
image
นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามกรณีการเวนคืนที่ดิน
image
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดมหกรรมการค้าชายแดน สีสันตะวันออก 2021 ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ตรงข้ามห้างฯ บิ๊กชีสระแก้ว
image
ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
image
ที่ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและสัมมนาวิชาการ การแพทย์แผนไทยจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564 วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
image
รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
image
ที่ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและสัมมนาวิชาการ การแพทย์แผนไทยจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564 วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
image
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image