ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
(18 พ.ย.) ที่วัดบ้านตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และส่วนราชการลงพื้นที่ดังกล่าว
image
(18 พ.ย.) ที่ แปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สุขประเสริฐ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
image
รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
image
ที่ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและสัมมนาวิชาการ การแพทย์แผนไทยจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564 วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
image
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image