ข่าวเด่น

อ่างเก็บน้ำพระปรง
สระแก้ว สระขวัญ
วัดนครธรรม
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
ละลุ
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
ตลาดโรงเกลือ
อโณชาไหมไทย
ขนมถ้วยฟูสมุนไพร
ผ้ามัดหมี่
เมล่อน ปลอดสารพิษ
พระมองตาม
ผ้าขาวม้า
ศิลปะเดคูพาจ
แคบหมู

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สระแก้ว จัดวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว “แรงงานสระแก้วสมานฉันท์ สร้างสรรค์ความปลอดภัย พัฒนาเศรษฐกิจไทย เทิดไท้องค์ราชันย์”
เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว  ประจำปี พ.ศ. 2567   โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น
ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ
นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ ดังนี้
คู่สมรสคณะรัฐมนตรีเดินทางมอบระบบกรองน้ำ อุปกรณ์การเรียน ให้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว
วันนี้ ( 18 ธ.ค.) เวลา 11.00 น. คณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี นำโดยแพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ อาทิ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ภริยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี,นางปวีณา พหิทธานุกร ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ,นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นางระเบียบรัตน์ พงษ์พาณิชย์ ภริยานายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รมว.วัฒนธรรม เป็นต้น
จ.สระแก้ว บูรณาการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน
ที่ห้องประชุมรักษ์วินัย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตำรวจ สถานศึกษา ท้องถิ่น โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วในฐานะเลขานุการ จัดขึ้น เพื่อร่วมกันจัดทำแผน กิจกรรม มาตรการเชิงบูรณาการ จัดการความเสี่ยงและขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้สามารถลดผลกระทบลดความสูญเสียในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government