มัจฉาหมักไห (ปลาร้าผง)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป มัจฉาหมักไห  (ปลาร้าผง) 

ผู้ประกอบการ : นางกอแก้ว คุณริยา

 22/8 หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 09-3264-2374, 09-1037-0441, 09-8431-1508, 08-4870-6596

FB ปลาร้า คุณหญิง


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar