อ่างเก็บน้ำพระปรง

อ่างเก็บน้ำพระปรง

พระราชดำริ 

                เมื่อวันที่  31  มกราคม  2521  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรี โดยมีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรีโดยพระราชดำริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำพระปรง  ดังนี้

                "ควรพิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำห้วยพระปรงโดยเร่งด่วนที่สุด  ทั้งนี้ควรพิจารณาเก็บกักน้ำอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรสองฝั่งห้วยพระปรง ในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี (จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน)  สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี"

อ่างเก็บน้ำพระปรงเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุมากถึง 97 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจังหวัดสระแก้ว สร้างขึ้น เพื่อช่วยกั้นต้นน้ำ ห้วยพระปรงซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา  ทั้งนี้ด้วยสภาพป่าที่สมบูรณ์อ่างเก็บน้ำพระปรง จึงกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด ชาวบ้านหลังจากว่างเว้นจากการทำไร่ทำนา ก็มาหารายได้เสริมด้วยการจับปลาขาย เสน่ห์ของอ่างเก็บน้ำพระปรงอยู่ที่การนั่งเรือล่องแพชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ตกปลา ดูนกป่า นกทุ่ง นกน้ำนานาชนิด โดยเฉพาะนกน้ำขนาดใหญ่ที่หายากใกล้สูญพันธุ์ อย่าง “นกอ้ายงั่ว หรือนกงู” มีรายงานการพบนกชนิดนี้มากถึง 70 - 100 ตัว ถือเป็นแหล่งหากินของนกงู ที่ใหญ่ที่สุดของไทย

การเดินทาง มี 3 เส้นทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 สายรังสิต-นครนายก หรือ  ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 สายสระบุรี-นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว หรือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 สายกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-อำเภอพนมสารคาม ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข 359 ทั้งสามเส้นทางจะมาถึงสี่แยกวัฒนานคร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามหลวงหมายเลข 3198 อีก 35 กิโลเมตร

ที่ตั้ง : ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar