สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้วดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประจำปี 2565

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
prsakaeo12.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar