ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่เป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหสนส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได้

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
prsakaeo20230529.pdf |
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ-แพทย์แผนไทย.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar