พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566

📌 พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566
#วันข้าราชการพลเรือน #พระบรมราโชวาท


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar