สระแก้ว" จัดฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย

สระแก้ว" จัดฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย เพื่อเตือนใจ ให้คนมีความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงบุญคุณของควายที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ชาวนาวันนี้ (20 มิ.ย.) นายภัครธรณ์ ตถุประสงค์ของการจัดประเพณีสู่ขวัญควาย เพื่อเป็นการตอบแทนบุญควาย และอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญมิให้สูญหายถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ขวัญควายให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัด โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การประกวดธิดากาสร (ธิดาควาย)ซึ่งในปีนี้ธิดากาสรได้แก่น.ส.นภัทรศร สุทธิแพทย์ พร้อมทำหน้าทีประชสัมพันธ์ท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสระแก้วนอกจากนี้ ยังมีพิธีสู่ขวัญควาย การประกวดปั้นควาย การปลูกข้าวโดยวิธีโยน การแข่งขันการเดินโถกเถก การแจกพันธุ์ปลา แจกกล้าไม้และนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าว และประชาชนจำนวนมากสำหรับประเพณีสู่ขวัญควาย ถือว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการสู่ขวัญควายไม่ให้สูญหาย ทั้งนี้ กระบือ หรือควาย ถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับชาวไร่ชาวนามาช้านาน เป็นสัตว์ที่ให้คุณ และเป็นกำลังหลักของชาวนาในการปลูกข้าวเลี้ยงผู้คนตลอดมา ซึ่งการจัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย ก็เพื่อเตือนสติ เตือนจิต เตือนใจให้คนมีความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงบุญคุณของควายที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ชาวนา ชาวนาจึงมีวิธีที่จะตอบแทนบุญคุณของควาย และขออโหสิกรรมต่อควายเทียนไชย ผวจ.สระแก้ว พร้อมด้วย นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เป็นประธานเปิดานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar