งานสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง

งานสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ กันมาช้านานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยจะมีพิธีทางพุทธศาสนา พิธีบวงสรวง การทอดผ้าป่าสามัคคีการจัดขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรง กิจกรรมสำคัญ วันที่ 19 เม.ย. จะเคลื่อนขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรงไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33เส้นทางจากที่ตั้งศาลเจ้าพ่อพระปรงริมถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านตำบลบ้านแก้ง ศาลาลำดวน สระแก้ว และตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำพระปรงโดยถ้วนหน้า เพื่อความเป็นสิริมงคล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar