ศาลหลักเมือง สระแก้ว

                                                                                   ศาลหลักเมือง สระแก้ว

ตั้งอยู่ภายในปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษกมีลักษณะเป็นปรางค์ฟ้าองค์ที่มีทางเดินเชื่อมถึงกันโดยเสาหลักเมืองอยู่ในปรางค์ องค์ตรงกลาง ศาลหลักเมือง แห่งนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการจัดสร้าง ศาลหลักเมืองประจำจังหวัดสระแก้วขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 และเป็นศูนย์รวมขวัญ กำลังใจ ความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่พสกนิกรชาวสระแก้ว โดยการ ดำเนินการเบื้องต้น ได้คัดเลือกต้นชัยพฤกษ์ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณราชประเพณี ขนาดเส้นรอบวงที่โคนต้น 120 นิ้ว สูง 229 นิ้ว อยู่มู่ที่ 1 ตำบลแชร์ออ อำเภอวัฒนานคร ได้กระทำพิธีมัดพลีบวงสรวงรุกขเทวดา เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 เวลา 10.00 น. หลังจากนั้น ได้ทำการแกะสลักเป็นเสาหลักเมือง ขนาดสูง 14 นิ้ว โดยหลวงพ่อโง่น โสรโย แห่งวัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2539 เวลา 17.00 น. การก่อสร้างศาลหลักเมืองได้ฤกษ์ ดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2538 โดยสร้างตามแบบมาตรฐาน ของกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ประกอบด้วยปรางค์องค์ใหญ่ ขนาดฐาน 6.60 เมตร สูง 19.10 เมตร เป็นปรางค์สี่ทิศ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar