งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา บูชาหลวงพ่อทอง และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา บูชาหลวงพ่อทอง และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

          งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา บูชาหลวงพ่อทอง และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งภายในงาน จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อทอง จากวัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) มาประดิษฐานชั่วคราว ณ บริเวณงาน เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้มีโอกาสสักการะ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว มีการประกวดขบวนแห่ของอำเภอ/กิ่งอำเภอต่าง ๆ การประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีการเสี่ยงโชคจากร้านมัชฉากาชาด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar