บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์กำหนดปิดหีบอ้อยฤดูการผลิต ปี2566/ 2567

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์กำหนดปิดหีบอ้อยฤดูการผลิต ปี 2566/2567 ตามที่ทาง บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด (มหาชน) ได้ทำการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิต ปี 2566 /2567 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมาแล้วนั้น ณ บัดนี้ทางบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด (มหาชน จึงขอแจ้งกำหนดวันปิดหีบอ้อยฤดูการผลิต ปี 2566/2567 กำหนด โรงงาน น้ำตาล ที่ อำเภอวัฒนานคร ให้หยุดรับแจ้งคิวอ้อย ในวันที่ 17 มีนาคม 2567 ในเวลา 06.00 น. และ โรงงานน้ำตาลที่อำเภอวัมสมบูรณ์ ให้หยุดแจ้งคิวอ้อย ในวันที่ 17 มีนาคม 2567 เลวา 06.00 น. ทางบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด (มหาชน จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนที่ทำไรอ้อยเพื่อทราบ หรือต้องการทราบรารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ โทรสอบถามได้ที่หมายเลข 037261510 ต่อ 7126 -037261510


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar