วังน้ำเย็นกาแฟสด Wang Nam Yen Coffee

วังน้ำเย็นกาแฟสด Wang Nam Yen Coffee

จากการรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อประสบปัญหาพืชไร่ราคาตกต่ำ และถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง จนตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงโคนมแทนการปลูกพืชไร่ และครองแชมป์แหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยที่นี่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2530 มีสมาชิกแรกเริ่ม 200 ราย และปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,300 ราย พนักงานกว่า 300 คน และมีโคนมประมาณ 30,000 ตัวซึ่งสามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 150 ตันต่อวันทีเดียว และเพราะมีระบบการจัดการที่ดีนั่นเอง ที่นี่จึงได้รับ คัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2540 โดยมีการควบคุมการผลิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระบวนการผลิตพร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีในบริเวณร้านค้า ด้านหน้าสหกรณ์เป็นของฝากเพื่อสุขภาพ

ประเภทอาหาร : อาหารฝรั่งเศส, อาหารไทย
เมนูแนะนำ : กาแฟสด, อริบอาย-สเต๊ก, สเต๊กแซลมอน, น้ำสวิสโรสเซส, ช็อกบูมลาวา, แคมบูเร
ที่ตั้ง : 669 ม.1 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
เวลาให้บริการ : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.
การเดินทาง : ร้านวังน้ำเย็นกาแฟสด อยู่ในปั้มของสหกรณ์วังน้ำเย็น

Number: 080 102 0900, 037 517 111, 037 517 112, 037 517 113

FB: Wangnamyen Dairy Co-Operative.,Ltd

Web: http://www.wangnamyendairy.com


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar