อโณชาไหมไทย

อโณชาไหมไทย ผ้าไหมทอมือ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าพื้นบ้านโดยการนำผ้าท้องถิ่น ผ้าไหม-ผ้าฝ้าย จาก ตำบลบ้านทราย อำเภออรัญประเทศ ฯลฯ มาตัดเป็นชุดสำเร็จรูปที่ปราณีต และสวยงาม ทำให้ผ้าท้องถิ่นได้รับความนิยมมากขึ้น

 26/1 ถ.สรุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Number 08-3587-1551, 08-1663-0221

FB อโณชาไหมไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar