ประเพณีผูกเสี่ยว

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จัดประเพณีผูกเสี่ยว สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองที่มีมานาน หวังสร้างความรักสามัคคีในพื้นที่วันที่ 11 มิ.ย.55 นายประทีป ประยูรยิ้มปลัดอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธานในงานประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี ๒๕๕๕ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายโกศล เกรียงศักดิ์ กำนันตำบลทุ่งมหาเจริญ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดและคระ -กรรมการจัดงานให้การต้อนรับโดยนายโกศล เกรียงศักดิ์ กำนันตำบลทุ่งมหาเจริญ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมผูกเสี่ยวภายในคุ้มศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสรู้จักกัน คบหาสมาคม ทำงานร่วมกันได้และยังเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์กรในชุมชน ผู้นำชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญให้ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมกันทำงาน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar