รับมือกับความหงุดหงิดก้าวร้าวในผู้สูงอายุ

รับมือกับควาใหงุดหงิดก้าวร้าวในผู้สูงอายุ โดยพยายามพูดคุยกับท่านให้มากๆ พยายามสอดแทรกเหตุผลที่ถูกต้อง ลองสอบถามเรื่องชีวิตประจำวัน เช่น การกิน การขับถ่าย หรือพูดคุยเรื่องตลก เป็นต้น ให้ท่านรู้สึกว่าเราใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้สูงอายุที่มีการป่วยร่วมด้วย เหล่านี้ก็จะช่วยให้ท่านมีความสุขมากขึ้นได้


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar