จังหวัดสระแก้วมอบวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลมงคลบุรีและโรงพยาบาลปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยราชอาณาจักรกัมพูชา

(20 ธ.ค.) ที่ จุดผ่อนปรนหนองปรือ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วนายปริญญา  โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอุม เรีย ไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยพร้อมด้วย นายประภาส  ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกัมพูชา ร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลมงคลบุรีและโรงพยาบาลปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 5 รายการโดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลมงคลบุรี จำนวน 4 รายการ และโรงพยาบาลปอยเปต จำนวน 1 รายการ ซึ่งสำนักงานสาสุขจังหวัดสระแก้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างจังหวัดสระแก้วและจังหวัดบันเตียเมียนเจยจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศจึงได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนให้กับสาธารณสุขจังหวัดบันเตียเมียนเจย ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงสาสุขไทยและรัฐมนตรีกระทรวงสาสุขกัมพูชาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยให้มีความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาครอบคลุมในสาขาต่างๆรวมถึงสร้างระบบการส่งต่อข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :