พ่อเมืองสระแก้วบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสระแก้วในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ครบรอบ 28 ปี 1 ธันวาคม 2564

วันนี้ (1 ธ.ค. 64)  นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร และ บวงสรวงพระสยามเทวาธิราชจำสอง อำเภออรัญประเทศ ซึ่งชาวจังหวัดสระแก้วถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เคารพบูชาของประชาชน และความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสระแก้ว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น            
 สำหรับสระแก้วเป็นชื่อที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว มีอยู่ 2 สระ ในสมัยกรุงธนบุรีราวปี พ.ศ.2323 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกทัพไปตีกัมพูชา ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้ง 2 แห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอยและได้ขนานนามสระทั้ง 2 นี้ว่า “สระแก้ว-สระขวัญ” และได้นำน้ำจากสระทั้ง 2 แห่งนี้ ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาโดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ สมัยก่อนสระแก้วมีฐานะเป็นตำบลขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งทางราชการได้แต่งตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้าเข้า-ออก มีข้าราชการตำแหน่งนายกองทำหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปี พ.ศ.2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า กิ่งอำเภอสระแก้ว โดยใช้ชื่อสระน้ำเป็นชื่อกิ่งอำเภอ ขึ้นต่ออำเภอกบินทร์บุรี ในภายหลังจังหวัดกบินทร์บุรีถูกยุบ จึงถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2468) ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชื่อว่า อำเภอสระแก้ว ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรีและในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดลำดับที่ 74 ของประเทศไทย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :