มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยก่อสร้างบ้านให้กับเด็กเปราะบางโครงการ "บ้านปันสุข" ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ณ บ้านกุดผือ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร์  อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานมอบบ้าน ตามโครงการ “บ้านปันสุข” ให้แก่เด็กหญิงจารุวรรณ สุวรรณา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้กับเด็กเปราะบางในความอุปการะ จำนวน 100,000 บาท พร้อมทั้ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อบต.โนนหมากมุ่น และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในครั้งนี้
สำหรับโครงการ"บ้านปันสุข" มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้กับเด็กเปราะบางในความอุปการะจากผู้ใหญ่ใจดีเพื่ออยากจะเห็นรอยยิ้ม และ ความสุขของเด็กและครอบครัว รวมทั้งมอบที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับเด็กและครอบครัว อีกทั้งความร่วมมือของคนในชุมชน หุ้นส่วนในพื้นที่ที่ได้มาร่วมกันสร้างบ้านปันสุขนี้ ให้กับครอบครัวเด็กหญิงจารุวรรณ สุวรรณา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชน ในด้านการศึกษา สุขภาพ อนามัยความปลอดภัย และการพัฒนาครอบครัว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar