คู่สมรสคณะรัฐมนตรีเดินทางมอบระบบกรองน้ำ อุปกรณ์การเรียน ให้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว

วันนี้ ( 18 ธ.ค.) เวลา 11.00 น. คณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี นำโดยแพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ อาทิ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ภริยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี,นางปวีณา พหิทธานุกร ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ,นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นางระเบียบรัตน์ พงษ์พาณิชย์ ภริยานายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รมว.วัฒนธรรม เป็นต้น ได้เดินทางมาที่โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

เมื่อคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี เดินทางถึงโรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ชมศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร จากนั้นได้มอบระบบกรองน้ำ มอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องอุปโภค บริโภค จักรยาน สีทาอาคาร และทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและคณะครู

พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน กล่าวว่า การจัดหาระบบกรองน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าโรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาคุณภาพน้ำดื่มไม่สะอาด เนื่องจากน้ำบาดาลมีสารปนเปื้อนสูง

เด็กหญิงอาวา โจรส์ นักเรียนชั้น ป.4 รร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย ตัวแทนนักเรียน ได้กล่าวขอบคุณคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ที่ได้มามอบสิ่งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน รู้สึกซาบซึ้งใจดีใจเป็นอย่างยิ่ง และสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดีของสังคม

โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย ก่อตั้งเมื่อปี 2523 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนอยู่ในมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เปิดการเรียนการสอนตั้งระดับ อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 137 คน ครู 12 คน //ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว ภาพ - ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar