จังหวัดสระแก้วชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้ว ตระกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

ณ วัดหนองกระพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) " หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย ไปวัด วันพระ " สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระ สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะและส่งเสริมสนับสนุนพุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนำพาไปสู่สังคมที่สงบสุข ความเจริญที่มั่นคงของประเทศชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar