แรงงานจังหวัดสระแก้วร่วมกันปลุกพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิต

(3พ.ค.) ที่ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต มีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว  โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสระแก้วได้ร่วมกันจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระแก้วขึ้นโดยร่วมกันเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วได้ร่วมกันรับบริจาคโลหิต กิจกรรมสถานีการเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงานและนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
สำหรับกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต มีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จังหวัดสระแก้ว มุ่งหวังให้ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติผ่านการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันอีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสระแก้ว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar