สระแก้วเปิดกิจกรรม KICK OFF ก้าวท้าใจ Season 5

ที่ บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดกิจกรรม Kick Off ก้าวท้าใจ Season 5 พร้อมมอบป้ายก้าวท้าใจให้กับเครือข่ายสุขภาพทั้ง 9 อำเภอ และ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF ก้าวท้าใจ Season 5และร่วมกันเดินบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน มีสุขภาวะที่ดี และหน่วยงานในสังกัด ได้ดำเนินตามนโยบายในการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม ต่อเนื่องในชีวิตวิถีใหม่ของการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชันก้าวท้าใจ
สำหรับกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โครงการก้าวท้าใจเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง สามารถออกกำลังกายได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมใต้แพลตฟอร์ม Line Application และ Website โดยภายในแพลตฟอร์มจะมีฟังก์ชั่นการประเมิน BMI ข้อมูลรอบรู้สุขภาพ การสะสม Level ค่าประสบการณ์ Badges ภารกิจความสำเร็จ การจัดลำดับ Rank การสะสมแต้มสุขภาพแลกของรางวัล การส่งผลการออกกำลังกาย และ หลักสูตรอบรม DPAC ในรูปแบบ E-Learning พร้อมรับใบ Certificate
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar