จังหวัดสระแก้วจัดพิธีบวงสรวงสักการะเครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทาน

(1 พ.ค.)  กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ อาคารกิมหงษ์         สุปัญญา วัดสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดสระแก้ว โดยนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ ร่วมพิธีสักการระ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำคุณประโยชน์เสริมสร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิธีและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ ณ อาคารกิมหงษ์     สุปัญญา วัดสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดสระแก้ว  และ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีภารกิจหน้าที่ ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหมายรับสั่ง รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน แก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar