ขอเชิญเกษตรกรสมาชิก กฟก.สระแก้ว ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้แทนเกษตรกร"เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน ตั้งแต่ 08.00-15.00 น.

 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar