สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” มี 2 หลักสูตร ระยะเวลาอบรม 2 วัน จำนวน 12 ชั่วโมง 💰 อบรมฟรี

📖 หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพงานบริการ :
- วิชาการบริการอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า
- วิชาการหาช่องทางทำเงินด้วยธุรกิจบริการ
- วิชาการเพิ่มรายได้ด้วยช่องทางการให้บริการบน Platform
- วิชาการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการการเงิน
- วิชาภาษีอากรเบื้องต้น และประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ
📖 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น :
- วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม
- วิชาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้
- วิชาการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการการเงิน
- วิชาการภาษีกรเบื้องต้น และประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
093-2382456
065-36838888


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar