จังหวัดสระแก้วขอประชาสัมพันธ์กระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เมื่อพบเห็นคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่งและขอทานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ

จังหวัดสระแก้วขอประชาสัมพันธ์กระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เมื่อพบเห็นคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่งและขอทานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
prsakaeo20230418_0004.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar