จังหวัดสระแก้วจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565

(7 ม.ค.) ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้วพระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ อ่านสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพร้อมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญสมาธิ 5 นาทีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นนำแนวคิดที่เป็นสากล มาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทย รวมทั้งประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำเป็นต้นแบบ  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :