องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานโอกาสปีใหม่ แก่ผู้ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน จังหวัดสระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องโอกาสปีใหม่ 2565 จำนวน 200 ชุด แก่ผู้ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนอำเภออรัญประเทศและอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ เพื่อมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของ กกล.บูรพา
(20 ธ.ค.)  ที่กองร้อยทหารพราน 1304 บ้านโคกสะแบง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 800 ชุด เนื่องในโอกาสปีใหม่ เพื่อมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพา ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ซึ่งการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนที่ 1 มอบให้ที่บริเวณกองร้อยทหารพราน 1304 บ้านโคกสะแบง อำเภออรัญประเทศ โดยมี พลตรีกันตพจน์ เศรษฐารัศมี รองแม่ทัพภาค 1 นายปริญญา โพธสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้นำหมู่บ้าน และตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารพรานในสังกัดชุดควบคุมกรมทหารพราน 13 เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับสิ่งของพระราชทานจำนวน 400 ชุด จากนั้นคณะขององคมนตรีได้นำสิ่งของพระราชทานไปกองร้อยตำรวจตระเวรชายแดนประจำบ้านเขาตาง๊อก อ.คลองหาด เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 และเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจอำเภอคลองหาด จำนวน 400 ชุดด้วยกันซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้รับของขวัญพระราชทานในครั้งนี้ต่างก็แสดงออกถึงความดีใจ ทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเป็นล้นพ้น
โดยมี นายปริญญา โพธสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะตัวแทนข้าราชการฯ ได้กล่าวต้อนรับ ที่องคมนตรีพร้อมคณะได้กรุณาเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 มอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศและอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของกองกำลังรักษาชายแดน ที่ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน และประเทศชาติ
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯให้ตนและคณะ สำนักงานพระราชวัง สำนักองคมนตรี และกองบัญชาการถวายความปลอดภัยฯ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ มาเยี่ยมเยียนกองกำลังชายแดนเป็นประจำทุกปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใย คอยติดตามและช่วยเหลือกองกำลังชายแดน ทรงขอบพระทัย ทรงพระราชทานกำลังใจกับพวกเรา ชื่นชมในการทำงานที่ทุกท่านได้ดูแลอย่างเข้มแข็งทำตามหน้าที่ได้อย่างดี คอยติดตามถวายรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังชายแดนทุก ๆ สัปดาห์ ตลอดจนทรงพระราชทานความขอบคุณ พระราชทานกำลังใจมาถึงครอบครัวพี่น้องกำลังพลที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ด้วย เพราะว่ากำลังใจเหล่านั้น จะต้องมีสมาชิกครอบครัว เสียสละการดูแลครอบครัวมาดูแลส่วนรวมให้กับประเทศชาติบ้านเมืองดังกล่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :