จิตอาสาสระแก้วร่วมพัฒนาแปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอโคกสูง

(16 ธ.ค.) นายปริญญา  โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาจังหวัดสระแก้วร่วมพัฒนาแปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอโคกสูง ที่ บริเวณปลงเกษตร บ้านดอนไร่ฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยกิจกรรมในวันนี้มีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อทำนาปรัง การปลูกไม้ป่า การปลูกไม้ผล การปล่อยพันธุ์ปลา มอบพันธุ์เป็ด สำหรับแปลงต้นแบบของอำเภอโคกสูงในพื้นที่หมู่ 2 บ้านดอนไร่ฝ้าย ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เกษตรกรเจ้าของแปลง คือ นางสาวพิมพ์ชนก  อุดมลาภธรรม พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 5 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการให้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และต้นแบบการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :