จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2564

(7 ธ.ค.) ที่ ศาลาการเปรียญวัดหนองหอย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”จากนั้นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดหนองหอย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ร่วมกันเก็บกวาดเศษใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :