จังหวัดสระแก้วออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนและกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

(18 พ.ย.) ที่วัดบ้านตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และส่วนราชการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อออกให้บริการประชาชยตามโครงการเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสระแก้วออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ อาทิ เช่น  บริการการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การแนะนำการประกอบวิชาชีพ ทำบัตรประชาชนการบริการตัดผมและอื่นๆจากภาครัฐ พร้อมทั้งมอบถุงธารน้ำใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่และกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :