จังหวัดสระแก้วจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

(9 พ.ย.) ณ วัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 
สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2547  เพื่อบำรุงการศึกษา เผยแผ่พุทธรรม แด่พระสงฆ์และสามเณร ซึ่งปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานประราชปณิธาน โดยทรงสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทุนส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ สามเณรไทย ให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น และเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :