จังหวัดสระแก้วจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

(4 พ.ย.) ที่ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย  นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี2564 โดยนายสิทธิชัย จันทร์คลาย ได้รับรางวัลครูคุณากร และ นายพิชัย พยุเวช ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ซึ่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่สมเด็จพระเทพพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้ทุ่มเท เสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จังหวัดสระแก้วจึงได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้ได้รับรางวัลจึงได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :