ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามกรณีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนและคัดค้านรูปแบบการก่อสร้างถนน

นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามกรณีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนและคัดค้านรูปแบบการก่อสร้างถนน โดยผู้แทนชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้วร้องขอคัดค้านการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสระแก้ว ขอความเป็นธรรมในการปักแนวเขตก่อสร้างถนนลุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของผู้ร้องมากเกินไปและการเวนคืนที่ดินได้รับค่าชดเชยไม่เป็นธรรม โดยในวันนี้มีผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมทางหลวงชนบท ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว แขวงทางหลวงชนบทและผู้ร้อง ได้ทำการลงพื้นที่และสอบถามข้อมูลจากประชาชนที่บริเวณดังกล่าวพรหลังจากนั้นได้มีการมาประชุมข้อสรุปเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขที่ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมทางหลวงชนบท ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว แขวงทางหลวงชนบทและผู้ร้องเข้าร่วมประชุมและรับฟังเพื่อหาข้อยุติด้วย ซึ่งจากการประชุมได้ให้ทางกรมทางหลวงชนบทไปสำรวจ ทบทวนการออกแบบใหม่บริเวณโค้งที่เชื่อมกับถนนทางหลวงหมายเลข 317 และแต่งตั้งผู้แทนของแขวงทางหลวงชนบทสระแก้วเข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาเส้นทางก่อสร้าง แล้วนำเสนอประชาคมอีกครั้งและพิจารณาค่าเวนคืนให้เป็นธรรมโดยให้คำนึงถึงค่าเสียโอกาสด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :