สระแก้วจัดพิธีไหว้ครูวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสัมนาวิชาการ

(28 ต.ค.) ที่ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและสัมมนาวิชาการ การแพทย์แผนไทยจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564 วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยจัดให้มีพิธีบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งมอบใบประกาศให้แก่ผู้อบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.และหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม.พร้อมทั้งกิจกรรมการสัมนาวิชาการการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่ง คือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดสระแก้วดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
28 ต.ค.สระแก้วจัดพิธีไหว้ครูวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสัมนาวิชาการ.doc |


คะแนนโหวต :