พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ เปิดงาน “วันสถาปนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ” ครบรอบปีที่ 14 พื้นที่บ้านซับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ เปิดงาน “วันสถาปนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 14 ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ บ้านซับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อเดินทางมาถึง ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ สักการะพระพุทธมหาจักรพรรดิเกษตรเมตตาประชานาถ สักการะรูปหล่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ มีพลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ (ผอ.ศกร.มรป.) ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ พล.อ.สุรยุทธ์ ในฐานะประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุน ศกร.มรป.และมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นประธานมูลนิธิรัฐบุรุษกล่าวให้โอวาทและถ่ายรูปหมู่ร่วมผู้รับรางวัลและหัวหน้าส่วนราชการและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ 
ทางด้าน พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ (ผอ.ศกร.มรป.) กล่าวว่า การจัดงาน “วันสถาปนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 14 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิรัฐบุรุษและศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นผู้มุ่งมั่นในปณิธาน “ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและจงรักภักดี ภายใต้อุดมการณ์ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เป็นการขอบคุณผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรที่ได้เสียสละ ทุ่มเทการทำงาน ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ทั้งนี้ในปี 2566 ที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษได้มีผลงานสำคัญซึ่งได้สร้างชื่อเสียง ความภากภูมิใจให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ฯและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ โดยได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนยางพาราที่ดี (GAP : Good Agricultural Practice) เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพ ตรงดามมาตรฐาน GAP จำนวน 86 แปลง คิดเป็น 100% ของจำนวนแปลงยาง สำหรับการประเมินผลการผลิตยางแผ่นอบแห้งตามมาตรฐาน(GMP : Good Manufacturing Practices) ได้ผ่านการประเมินมาตรฐาน GMP แบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งได้รับรองมาตรฐาน " การผลิตยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม" ซึ่งเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar