จังหวัดสระแก้วแถลงข่าวงานโครงการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม ท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” ร่วมชมปรากฎการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม การแสดง แสง สี เสียง ปราสาทสด๊กก๊อกธม ชื่อเรื่อง “สด๊กก๊อกธม มนต์ตราเทวะสถิต รอยนิรมิตใต้เบื้องบูรพา”


ที่ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมด้วย นางนภสร พระยาลอ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว นายละเอียด สนั่นทุ่ง นายอำเภอโคกสูงและนางสาววันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ขึ้นเวทีแถลงข่าวการจัดงานแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ ตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. โดยกิจกรรมในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 06.00 น. ร่วมชมปรากฎการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธมต่อด้วยพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา วันที่ 23 มีนาคม เวลา 14.30 น. ชมขบวนแห่ของชุมชนและขบวนแห่เกียรติยศบูชาพระศิวะและเวลา 18.30 น.ชมการแสดง แสง สี เสียง ปราสาทสด๊กก๊อกธม ชื่อเรื่อง “สด๊กก๊อกธม มนต์ตราเทวะสถิต รอยนิรมิตใต้เบื้องบูรพา” นำแสดงโดย คุณเพ็ชร ฐกฤต ตะวันพงค์ นักแสดงช่อง 3 และวันที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น. ชมการแสดง แสง สี เสียง ปราสาทสด๊กก๊อกธม ชื่อเรื่อง “สด๊กก๊อกธม มนต์ตราเทวะสถิต รอยนิรมิตใต้เบื้องบูรพา” นำแสดงโดย คุณโอ็ต สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ นักแสดงช่อง 7 อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายสินค้า จากชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากชุมชนให้รับชมด้วย สำหรับการเดินทางเพื่อมาชมการแสดง แสง สี เสียง ตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” ททท.สำนักงานนครนายก วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วและค่ายไพรีระย่อเดช ได้จัดรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2567โดยมีรถรับ-ส่งบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว วันละ 2เที่ยว คือ ขาไปเวลา 15.30 น.และ 16.00 น.และ ขากลับเวลา 21.00 น. และ เวลา 22.00น. โดยสามารถจองคิวรถบัสได้ที่เพจเฟสบุ๊ค ททท.นครนายก โดยจะมีลิงค์ลงทะเบียนหรือแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนขึ้นรถบัส
จังหวัดสระแก้วจึงขอเชิญประชาชนที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม ท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” เพื่อร่วมชมปรากฎการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธมและพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา ชมขบวนแห่ของชุมชนและขบวนแห่เกียรติยศบูชาพระศิวะและ ชมการแสดง แสง สี เสียง ปราสาทสด๊กก๊อกธม ชื่อเรื่อง “สด๊กก๊อกธม มนต์ตราเทวะสถิต รอยนิรมิตใต้เบื้องบูรพา” ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว 037-425029-30  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar