ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วยผุ้ตรวจราชการ 4 กระทรวงลงพื้นที่ติดตามโครงการและประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นาย อุฬาร จื๋วเจริญ ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการมหาดไทย ผ้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และ ผู้ตรวจราชการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายภูมิวัช อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยเน้น 5 ประเด็นหลักเร่งด่วนของรัฐบาล 1. มาตรการพักชำระหนี้ 2.การสร้างรายได้การส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยว  3. การสร้างคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาการเปี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 4.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 5.การแก้ไขปัญหารความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากหมอกควัน และ ฝุ่น PM ๒.๕ หลังจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ และหน่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการการพัฒนาศักยภาพคน ณ บ้านหนองโกวิทย์ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่กินกันอย่างพอเพียง ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทำให้มีภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ นั่นคือ การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าโบราณ ผ้าทอของบ้านหนองโกวิทย์มีความพิเศษกว่าผ้าทอพื้นที่อื่น ๆ ในเรื่องของความสวยงามที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ ผ้าทอที่โดดเด่นที่สุด คือ "ผ้าขาวม้าหมักโคลน" เป็นการนำเส้นด้ายไปหมักโคลน เพื่อสร้างสีสันให้กับเส้นด้ายก่อนนำไปถักทอ และชาวบ้านทอผ้าทุกผืนด้วยใจเหมือนทอให้ลูกหลานตัวเองใช้ ที่นี่เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้ให้กับของคนในหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar