เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ที่ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ฯ ฯพณฯท่านระห์หมัด บูดีมัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะ ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคกลาง โดยในวันนี้เวลาประมาณ 14.30 น.ได้เดินทางมายังจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมทั้งร่วมให้ข้อมูลในเรื่องของการค้าระหว่างไทยและอินโดนีเซีย ข้อมูลแรงงานสัญชาติอินโดนีเซียที่ทำงานในประเทศไทยและข้อมูลการเดินทางเข้าออกของคนอินโดนีเซียในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งสถิติบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว ในปี 2021-2023 มีจำนวนชาวอินโดนีเซียเดินทางออก จำนวน 38,719คน และ เดินทางเข้าจำนวน 41,003 คน และสถิติตการอยู่ต่อของชาวอินโดนีเซียในจังหวัดสระแก้ว ในปี 2024 จำนวน 7 คนซึ่งสาเหตุของการอยู่ต่อด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวและมีครอบครัวที่ไทย อีกทั้งแนวโน้มในการเข้าออกของชาวอินโดนีเซียมาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มที่สูงขึ้นโดยจะเป็นนักท่องเที่ยวและเดินทางไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา หลังจากนั้นลงพื้นที่ไปเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
สำหรับการเดินทางมาเยือนจังหวัดสระแก้วของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยในวันนี้เพื่อเป็นการขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยในระดับท้องถิ่นและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย รวมทั้งรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชาวอินโดนีเซียที่อาจอาศัยอยู่จังหวัดสระแก้ว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar