ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว


นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามผลการปฎิบัติราชการและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ โดยนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฎิบัติราชการและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในช่วงเช้าที่ห้องประชุมบูรพา  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เป็นการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ของจังหวัดสระแก้วในเรื่องการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง การขับเคลื่อนธนาคารขยะและร่วมประชุมพบปะและมอบนโยบาย ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วและหลังจากนั้นในช่วงบ่ายลงพื้นที่ลงพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” แปลงนายวินัย วันจิตร์ อำเภออรัญประเทศ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ พร้อมทั้งมอบพันธุ์กล้าไม้ และพันธุ์ผักครัวเรือน มอบพันธุ์ปลาให้กับสมาชิก เครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนและเยี่ยมชมแปลงต้นแบบและเดินทางไปยังบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนชั่วคราวบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา(หนองเอี่ยน-สตึงบท)เพื่อติดตามการทำงานและความคืบหน้าในการดำเนินงานที่บริเวณดังกล่าว 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar