จ.สระแก้ว ขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปี 67 ส่งเสริม 3 แหล่งท่องเที่ยว อ.เขาฉกรรจ์ สู่ "แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร"

จ.สระแก้ว ขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปี 67 ส่งเสริม 3 แหล่งท่องเที่ยว อ.เขาฉกรรจ์ สู่ "แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร"

เมื่อ 22 มกราคม 2567 นพ.อิทธิพล อุดตมะปัญญา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ มีนางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครนายก) ภาคเอกชน ได้แก่ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น สู่การสร้างรายได้และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว

ในที่ประชุม ได้มีการนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ผลการดำเนินงานและทิศทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสระแก้ว โดย นายธีระ แสงสุรเดช หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

จากนั้นเป็นการนำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเขาฉกรรจ์ที่มีศักยภาพเหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปี 2567 และจะเข้าร่วมประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองโกวิทย์ ตำบลเขาสามสิบ และชุมชนท่องเที่ยวบ้านพรสวรรค์ ตำบลเขาฉกรรจ์

ช่วงบ่าย คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ดูศักยภาพในการพัฒนาใน 3 แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว สำหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านพรสวรรค์และบ้านหนองโกวิทย์ เป็นหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี มีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าและแปรรูปสินค้าจากผ้า ทั้งผ้าขาวม้า ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสระแก้ว ได้นำนโยบาย "หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน" ของนายอำเภอเขาฉกรรจ์มาขับเคลื่อนปลูกผักปลอดสารพิษ และดูแลความสะอาดการกำจัดขยะในชุมชน บ้านพรสวรรค์มีศูนย์เรียนรู้การทอผ้าของชุมชน มีฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน มีขนมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ “ข้าวต้มแหลก” มีการสาธิตทำสบู่สมุนไพร น้ำสมุนไพร พิมเสนน้ำ

ส่วนชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองโกวิทย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่มีความสนใจเฉพาะต้องการมาเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นเป็นประจำทั้งปี เช่น ดำนา เกี่ยวข้าว ทำขนมครก เล่นว่าว ทำขนมโบราณ พิมพ์ผ้าสีธรรมชาติด้วยใบไม้ โดยชุมชนได้ศึกษากลุ่มเป้าหมายและสร้างสรรค์ฐานกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม แล้วยังมีลานกะลาให้ได้ขึ้นไปยืนเหยียบกะลาเพื่อนวดฝ่าเท้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอาหารเป็นยาทำขนมจีนน้ำยากินกับผักพื้นบ้านต่าง ๆ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar