โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจัดพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย“

ที่ บริเวณตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย“ โดยทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมีนโยบายสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดสารเคมี จากเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด มูลนิธิเอ็มโอเอไทยและศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมขึ้นระหว่างเกษตรกรและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่นมีการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรบริเวณตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลและส่งผลิตเข้าครัวของโรงพยาบาล โดยมีองค์กรและหน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดสารเคมีร่วมเป็นสักขีพยาน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar