จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

(18 ม.ค.) นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยจิตอาสาพระราทานและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ นำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสระแก้วร่วมกันฉีดล้างพื้น กวาดพื้น เก็บเศษใบไม้ ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวัฒนานคร ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์นักรบที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar