จังหวัดสระแก้วจัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่งจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมด้วย นางขวัญเรือน เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 1 นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพีดังกล่าว 
จังหวัดสระแก้วมีพระราชกฤษฎีกกำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วทั้งจังหวัดสระแก้ว ทั้งหมด 9 อำเภอ มีพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 2,023,437 ไร่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 63,480 ราย 80,210 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,313,497 ไร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงสิทธิจากหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นเอกสารสิทธิโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 13,190 แปลง ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในวันนี้ จำนวน 399 ราย 414 แปลง เนื้อที่ประมาณ 4,177-0-40 ไร่  พร้อมทั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้วในการสนับสนุนกล้าไม้เศรษฐกิจ จำนวน 4,000 ต้น เพื่อนำมาแจกให้เกษตรกรในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar