จังหวัดสระแก้วจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ฯ

จังหวัดสระแก้วจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ที่อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรฉัตรติยาราชนารี เนื่องด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ ที่มีพระปณิธานในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และทรงห่วงใยสุขภาวะของปวงชนชาวไทย ต้องการให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย สอดรับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก และจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 

นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วในปี 2566 พบการระบาดของโรค จำนวน 11 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอตาพระยา 7 ครั้งอำเภออรัญประเทศ 2 ครั้งและอำเภอโคกสูง 2 ครั้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การรักษาพยาบาลสัตว์และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ในช่วงระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมให้จังหวัดสระแก้วปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเกิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสัตว์ พาหะนำเชื้อที่สำคัญ คือ สุนัขและแมว การติดเชื้อเกิดจากการถูกสัตว์เป็นโรคกัดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่อยู่ในน้ำลายจะเข้าสู่บาดแผลและผ่านเข้าสู่เส้นประสาท ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงออกถึงการทำงานของสมองที่ผิดปกติ กระบวนกระวาย สับสนและหงุดหงิด เมื่อความรุนแรงของโรคดำเนินต่อไป ผู้ป่วยจะมีอาการสับสนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ประสาทหลอนและนอนไม่หลับ หากผู้ป่วยปรากฏอาการโรคพิษสุนัขบ้าแล้วโอกาสรอดชีวิตมีน้อยมาก //ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว ภาพ-ข่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar