จ.สระแก้ว ลงพื้นที่คัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" หมู่บ้านทับทิมสยาม 05  

วันนี้  (21 มิ.ย.) คณะกรรมการคัดเลือก10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2566  ระดับจังหวัด ลงพื้นที่บ้านทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด  นำโดยนางนภสร พระยาลอ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์ ฯสระแก้ว เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรม 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2566  ระดับจังหวัด 

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชนที่มีความโดดเด่น ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะการแสดง ผลิตภัณฑ์ชุมชน  อาหาร การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น มีพระครูใบฎีกา พรชัย อุปติโม เจ้าอาวาสวัดทับทิมสยาม ๐๕ ผู้นำชุมชน หัวหน้าหน่วยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1107 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน ปราชญ์ชาวบ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทับทิมสยาม 05  เข้าร่วมให้ข้อมูล โอกาสเดียวกัน คณะกรรมการฯ ได้ลงตรวจเยี่ยมชมพื้นที่ของชุมชน ที่จุดชมวิว 360 องศา จุดชมวิวโค้งมหัศจรรย์ สวนสมุนไพรทับทิมสยาม 05  โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพร เพื่อการวิจัย สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ้ำน้ำเขาพระศิวะ

นางนภสร พระยาลอ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า  กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถีในปี 2566 เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติจำนวน 10 ชุมชนจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรทั่วประเทศ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลสำเร็จไปอย่างชุมชนอื่น ๆปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ 1 ชุมชนตามแนวทางเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพร้อมส่งข้อมูลไปยังสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมภายในสิ้นเดือนนี้ //ดุลยศักดิ์  ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว ภาพ - ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar