จ.สระแก้ว เปิดโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

 (23 พ.ค.) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วที่ 1 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระแก้ว สาขาอำเภอเมืองสระแก้ว มีนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้วหัวหน้าส่วนราชการ  ทีมพี่เลี้ยงและคณะวิทยากร เข้าร่วม


นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว กล่าวว่า อำเภอเมืองสระแก้ว จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคมจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงาน ให้ความรู้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ กิจกรรมปรับทุกข์ ผูกมิตร การประเมินสภาพการติดยาเสพติด การประเมินสุขภาพภาวะเครียดและซึมเศร้า ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการกลับไปเสพยาเสพติด  แนวทางการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสมาธิบำบัด กิจกรรมจิตอาสา แนะนำการจัดหางาน การฝึกอาชีพ แนะแนวการฝึกวิชาชีพ แนะนำแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อ เป็นต้น


นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ที่มีมาตรฐานและความเหมาะสมกับผู้ใช้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ// ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว ภาพ – ข่าว


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar