สระแก้วเปิดโครงการถวายความรู้ "พระบริบาลภิกษุไข้"ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย

(16 พ.ค.) ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อยประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานเปิดโครงการถวายความรู้ "พระบริบาลภิกษุไข้"ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีองค์ ความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและทักษะ ในการบริบาลพระภิกษุไข้ มีพระภิกษุจากวัดในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 124 รูป เข้าร่วม 
สำหรับโครงการถวายความรู้ "พระบริบาลภิกษุไข้"ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับริจาคสมเด็จพระสังฆราชในการเป็นผู้อบรมและสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลพระภิกษุ โดยโครงการนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้มีการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช และรับมอบนโยบายการจัด โครงการฯ ณ กรุงเทพมหานคร โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และ สำนักสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริบาลพระภิกษุไข้ โดยพบว่าพระภิกษุมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การเจ็บป่วย และขาดการดูแลพยาบาลเบื้องต้นในยามเจ็บไข้ จึงได้จัดโครงการถวายความรู้"พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทยขึ้น 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar