คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภาลงพื้นที่สระแก้วศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับนายสมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา และคณะ ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมด้วย ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วุฒิสภา ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2566 โดยมีส่วนราชการภายในจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar