ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้งอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 26

ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้งอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 26


ไฟล์เอกสารประกอบ
prsakaeo20230418_0001.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar